top of page
Định luật tế bào EcoBizNet
 • Định luật tế bào EcoBizNet

  Eco Biznet Co., Ltd. trực tiếp tìm kiếm và lựa chọn các chủng tuyệt vời với các chức năng tuyệt vời trong nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cải thiện môi trường, và cung cấp cho người tiêu dùng công nghệ nuôi cấy tập trung cao và công nghệ sản xuất ươm tạo và ươm tạo tối ưu. Để ứng dụng hợp lý lĩnh vực vi sinh vật, chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện cho người tiêu dùng để lựa chọn, phát triển và sử dụng các vi sinh vật phù hợp với từng môi trường.

   

  * Liên hệ *

  CÔNG TY DONG YANG

  HÀN QUỐC : MR. CHANG

  T: +84(0) 934 114 581 / Email: chang8493@daum.net

  VIỆT NAM : MR. CUONG

  T: +84(0) 369 295 396 / Email: cuongbv36@gmail.com

  • 제품 정보

   CellAct là một từ ghép của Cell (vi sinh vật) và Act (kích hoạt), có nghĩa là chọn vi sinh vật mà khách hàng cần.
   Thương hiệu khác biệt thể hiện các đặc tính của hệ thống nuôi cấy vi sinh vật (sinh sản, trung bình, vườn ươm).

  • Chính sách đổi và hoàn tiền

    

  • Thông tin vận chuyển

    

  1₫Giá
  제품 페이지: Stores_Product_Widget
  bottom of page