top of page
회사소개: Manpower
CCH.jpg

CHANG HYEOK CHANG

​Đại diện doanh nghiệp

[ Anh Quốc : Chuyên môn Quản trị kinh doanh ]

Kinh nghiệm Hàn Quốc 6 năm, Việt Nam 16 năm 

Đại diện chào hỏi

CÔNG TY DONG YANG Chúng tôi cần nhiều dịch vụ tư vấn và hỗ trợ công cụ từ VIỆT NAM. Tập trung vào tiếng nói của khách hàng từ đầu đến cuối, tạo ra kết quả mới, phân tích dữ liệu và chiến lược hiệu quả để tạo ra kết quả rõ ràng. Chúng tôi đã thiết lập một mạng lưới bên ngoài ở Đông Nam Á và đã cung cấp một giải pháp một cửa để tư vấn, thương mại và tiếp thị bằng cách cung cấp các dịch vụ nông nghiệp, kế toán, pháp lý và thiết kế. Chúng tôi sẽ là đối tác tốt nhất của bạn dựa trên niềm tin và sự tin tưởng.

Đại diện CÔNG TY DONG YANG : HEA KOUNG HAN / CHANG HYEOK CHANG

슬라이드2
슬라이드35
슬라이드4
슬라이드8
슬라이드7
슬라이드6
슬라이드9
슬라이드10
슬라이드13
슬라이드21
슬라이드22
슬라이드34
회사 소개: Frofile

Các dịch vụ của chúng tôi

서비스: Booking
회사 소개: Video Player
2022. 베트남 동양기업 활동 동영상

2022. 베트남 동양기업 활동 동영상

Tất cả danh mục
Tất cả danh mục
DONG YANG
농기자재
베트남 농기자재 진출
베트남 농산물
베트남 농업
베트남 딸기
베트남시범포

DY_Koat_YTN

Tuong Lai_NONG NGHIEP

Korea SF

회사 소개: Booking Time

Giờ làm việc

Tham quan

Thứ Hai - Thứ Sáu:

8:30 sáng - 17:00 chiều
Thứ Bảy / 8:30 sáng - 11: 30 sáng
Chủ nhật / ngày lễ quốc gia : Đóng cửa

bottom of page