top of page
앵커 1
소셜 네트워크 개념
초고층
잔디 pannels
호수 드론
보이 따기 딸기
체리 나무

Tư vấn / Thương mại / Tiếp thị
 
Chiến lược kinh doanh
 

Sáng lập mới . Khai trương . Lập kế hoạch . Đề xuất . Chiến lược . Phân tích

Thương mại Việt Nam . Hàn Quốc . Đông Nam Á . Triển lãm

Nghiên cứu thị trường . Kế hoạch bán hàng . Quảng cáo . Bán hàng

K EXPO 홈페이지 LOGO.jpg
1683520672719.jpg
메인홈: MAIN HOME
Combine Harvester on Field
녹색 선 (善)
레드 칠리 포드

Thành lập công ty

và quản lý

Tổng công ty

Thành lập chi nhánh

Thành lập văn phòng đại diện